Prof. dr sc. med.Branislav AntićNeurohirurg

Postavljeno | January 29, 2018 | Nema komentara

Korisnik Monibel pita:

Poštovani,
pišem vam u nadi da ćete mi mišljenjem i savetom pomoći u problemu koji imam.Obraćam se Redakciji, s obzirom na kompleksnu situaciju, ne znam kom stručnjaku da se obratim. Naime, reč je o mojoj tetki, koja ima 71 godinu, i koja već pet godina ima jake bolove u predelu donjeg stomaka, sa pritiskom na bešiku, kao i bolove u krsnoj kičmi. Bolovi su se naročito pojačali u poslednje dve godine, posebno pritisak na bešiku praćen još jačim bolom,te mora nekada da mokri na svakih deset minuta, nakon čega oseti malo olakšanje, ali bol je i dalje jak. Tokom prethodnih godina pregledana je u više navrata od strane ginekologa, neurologa, urologa, gastroenerologa i fizijatra. Radila je razne analize MR, MDCT, ultrazvuk, ezofagogastroduodenoskopiju, cistoskopiju…Lekari su postavljali dijagnoze, davali terapije, pila je i dalje pije analgetike, nesteroidne antiinflamatorne lekove, primala je blokade dva puta(čije je dejstvo trajalo oko 3 nedelje,kada su bolovi bili smanjeni a nakon isteka dejstva ponovo vraćali), pila je više od godinu dana lyricu, pa neurontin(više ih ne pije), išla na fizikalne terapije (i banju),probala sa akupunkturom i masažama, ali bolovi ne prestaju. U nastavku vam šaljem nalaze(pokušala sam da budem što sistematičnija i izvučem ključne delove iz obimne medicinske dokumentacije).
MR PREGLED KARLCE 2013. God
Pregled je urađen u aksijalnoj, koronarnoj i sagitalnoj ravni sekvencama za Tlw, T2w, T2wFS, DWI sa primenom i.v. kontrasta.
Stanje nakon totalne histerektomije sa obostranom adneksektomijom (CaPVU) bez makroskopski uočljivog recidiva tumora u loži operacije. Parametrija obostrano su slobodna. Mokraćna bešika je uredne debljine zida, slobodnog lumena. Uočava se divertikuloza sigmoidnog kolona. Rektum i perirektalno masno tkivo su očuvani.Parailijačne i ingvinalne limfne žlezde nisu uvećane. Kosti karlice su očuvanog korteksa, urednog intenziteta signala koštane srži. Ne vidi se ascit u karlici.
MR PREGLED LUMBOSAKRALNOG DELA KIČME 2013. GOD
MR pregled LS kičme je učinjen u sagitalnoj i aksijalnoj ravni u Turbo Spin-Echo sekvenci definisanoj T1 W i T2W I relaksacionim vremenima.
U L5 pršljenskom telu vidi se fokalna zona T1 w/T2w/TIRM hipointenziteta, i koja najverovatnije odgovara enostozi. Pršljenska tela LS delà kičme su očuvanog visinskog promera, degenerativno izmenjena, bez patološke celularne i infiltracije. Hemangiomi u Th12 i L4 pršljenskim telima. Protruzije diskusa vide se u nivoima i.v.prostora L3-4 i L4-5 dorzalnim delom cirkumferencije sa kompromitacijom L5 nervnog korena levo, i L5-S1 dorzalnim delom cirkumferencije, dominantno paramedijalno desno sa kompromitacijom S1 nervnog korena desno u nivou lateralnog recesusa i lateralno desno. U prikazanom delu kičmenog stuba vidi se početna hipertrofija žutog ligamenta.
Konus medularis je normalne morfologije i pozicije, bez patoloških signala intramedularno. Periradikularna cista se vidi u nivou S2 pršljenskog tela sa desne strane, veličine oko 12 mm(CC).
MR PREGLED LUMBOSAKRALNE KIČME 2016. god.
Pregled je načinjen u sagitalnoj ravni TSE i tir2d sekvencijom u T1w i T2w relaksacionim vremenima, T2w u aksijalnoj ravni u nivou intervertebralnih prostora L2-L5.
Prikazani pršljenovi su odgovarajućeg položaja, očuvanog visinskog promera, bez fokalnih zona alteracije signala kostne srži. Hemangiom tela L4 pršljena. Intervertebralni diskusi L3, L4 i L5 su degenerativno izmenjeni, napetih anulus fibrosusa i sa znacima minimalne dorzomedijalne protruzije u nivou L3-L4 bez MR znakova kompromitacije neuralnih struktura. Protruzija diska lakšeg stepena u nivou L4-L5 i.v. prostora dorzalnim delom cirkumferencije dominantno dorzolateralno levo sa kompromitacijom L5 korena levo. Protruzija diska u nivou L5-S1 korena paramedijalno i dorzolateralno desno lakšeg stepena. Intervertebralni otvori i paravertebralni prostori su bez stranog sadržaja.
Zaključak: Spondiiotične promene. Hemangiom L4 pršljenskog tela. Polidiskoaptija. Protruzija interveitebralnog diska L4-5 i L5-S1 dorzomedijalno i dorzolateralno desno lakšeg stepena.
MDCT GRUDNOG KOŠA ABDOMENA I MALE КARLICE 2016. God
U plućima nema znakova akutnih patoloških procesa.Pleuralni kavumi bez patološkog sadržaja.U medijastinumu nema uvećanih niti patološki izmenjenih Igl.Vaskularne strukture mediajstinuma uobičajenih CT karakteristika. Jetra je uobičajenih CT denziteta, homogena, bez izdvajanja fokalnih promena. Uočava se blaga dilatacija intrahepatičkih žučnih puteva za IVa i IVb segement. Holedoh je promera oko 7 mm i uredno se prati do papile.Žučna kesa uredne debljine zida bez patološkog sadržaja u lumenu. Pankreas je uredne CT morfologije, Wirsung nije ćilatiran. Slezina i oba nadbubrega urednih CT karakteristika. Bubrezi su primerne veličine i kontrasne saturacije parenhima, bez hidronefroze. Mokraćna bešika uredne CT morfologije. U abdomenu nema slobodne tečnosti u peritonea lim recesusima, niti uvećanih i patološki izmenjemh Lgl. Aorta normalne širine lumena bez aneurizmatskih proširenja i bez znakova za disekciju, sa prizidnim kalcifikovanim plakovima.
NALAZ NEUROLOGA 2015.
Dijagnoza: Disordines anxiosi alii /Neuropatski bol/ – F41; Lumboischialgia /bill pp I. sin/ – M54.4; St post hysterectomiam cum adnexectomiam aa XII; Divertikuloza sigmoidnog kolona
Anamneza: Kontrolni pregled. Navodi da su habitualni bolovi nakon uvođenja Lyrice bili nešto manje izraženi, ali sada je na dozu od 3×75 mg i bolov su isti kaop i ranije, s tim što se sada žali na osećaj lake nesvestice, pospanpsti kada je povećala dozu a bolovi se javljaju istog intenziteta kao i ranije.
Nalaz i mišljenje: Neurološki nalaz je bez piramidne lateralizacije, hipestezija deramtoma L5 levo.
Terapija • Neurontin (Gabapentin) caps. 300 mg 1×1 dva dana , potom 2×1 dva dana potom 3×1 nadalje
Zaključak Pacijentkinja ima hronični bolni sindrom, na terapiju pregabalinom je reagovaia iakom nestabilnošću neadekvatnom kupacijom bola. Uveden gabapentin.
NALAZ GINEKOLOGA 2016.god
Anamneza: 2003 Wertheimova operacija zbog ca in situ. Sada se žali na bolove u donjem delu trbuha, ne gubi nevoljno mokraću. Noću mokri više puta,.
GINEKOLOŠKI NALAZ: Pri napinjanju postoji spad zadnjeg vaginalnog zida, koji formira rektocelu malog stepena. vagina nešto plića, slepo se završava. Unutrašnji genitalni organi operativno odstranjkeni. prostor male karlice u celini slobodan.
Dijagnostički nalaz: St. post hysterectom.ia radicalis sec. Wertheim-Meigs cum adnexeetzomiam bil. pt ca in situ aa XII
NALAZ UROLOGA 2013. god
Vesica neurogenes in obs. Radila cistoskopiju: nalaz uredan osim malog kapaciteta. Eho nalaz uredan. NMR male karlice osim divertikuuma sigma sve ostalo b.o. Savetuje se pregled neurologa. Sa urološke strane potrebno uraditi cistometriju. Th Cysta Q tbl 2×1
NALAZ GASTROENEROLOGA nakon urađene Ezofagogastroduodenoskopije 2016. God.
Dijagnoza lekara specijaliste: Hiatus hernia
Gastroparesis
Gastritis antritis chr. errosiva К 29.5
IZVEŠTAJ FIZIJATRA 2016. god
ANAMNEZA рас dolazi zbog stalnih tegoba u krsnoj kičmi sa bočnom propagacijom i povremenihm tegobama sa mokrenjem. Sve postoji preko 4 godine i povremeno se popgoršava, Uzima povremeno Movalis i naproxen uz kraće poboljšanje. Zna za osteoporozu koja je u postepenom pogoršanju ( samo na Ca i Vit D). Ima i poremećaj srčanog sprovođenja ( Sy WPW). Trenutno boli i levo rame.
OBJEKTIVNI NALAZ ILazarevic obostrano negativan, pretklon potpun, CMS na DE na oceni 5, MTR na DE svuda b.o., kukovi b.o., kolena bez baltmana i krepitacija ali početno uvećana uz otok infrapatelarne burze levo , a manje i desno, oba m.trapesiusa u umerenom spazmu, ROM oba ramena očuvani. MR pregled karlice od marta 2013.g. stanje posle totalne histerektomije. sa obostranom adneksetomijom. DXA pregled od aprila 2013.g. L1-L4 T score -2.1SD a na L2 -2.3SD, BMD 0.779. na kuku T score -0.8SD a na vratu butne kosti -1.3SD, BMD 0.703. DXA od jula 2015.g. L1-L4 T score -3.5SD, BMD 0.691. na vratu butne kosti -1.5SD, BMD 0.677
DIJAGNOZA: Spondylosis /vert,, lumblis, Sy lumbale ehr./ – M47
Radiculopathia /L4-L5, L5-S1 bil ppl.dex./ – M54.1
Hypertensio arterialis essentialis (primaria) /St. post hysrectom. totalis cum adnexetom. aa10./-110
Osteoporosis alia /DXA 2015 jul (T skor LS je -3,5, a T na femuru je -1,5)/ – M81.8
TERAPIJA Zbog osteoporoze početi Ibandronat Pharma S tab 1×1 samo jedan dan u mesecu pa tako 12 meseci a prema uputstvu proizvođača.Preporuka da počne oralne hondroprotektore po shemi proizvođača ( Jointace 1×1 tab na dan tokom 3 meseca, pa pauza 1 mesec, ili Artidol 2×1 tab uz Cartidol 2×1 tab samo mesec dana, pa pauza mesec dana)
U slučaju jakih bolova uzimati Xeforapid 8mg tab 2×1 posle jela tokom 3 dana, zatim 1x na dan još 3 dana, zatim po potrebi.
FIZIKALNA TERAPIJA Interference struje 4 polja 100Hz 15 min presek na L5; TENS levo-desno na PVM nivo L5; DDS CP3min LP3min na oba tabana; UZ 0,8 W/cm2 5 min na oba m.trapesiusa

U nadi da ima nekog rešenja za moju tetku,
Srdačno vas pozdravljam,
Monika Belužić

 

Odgovor:

Poštovana Monika,

Bolovi koje ima Vaša tetka mogu biti povezani sa ginekološkim operacijama koje je imala, ali i ne moraju. Prema opisu tegoba koje ste navili, moguće je da se radi o takzvanom hroničnom perineolnom bolu (bolu karličnog dna), koji je inače uporan i težak za lečenje. Lečenje podrazumeva farmakološku tarapiju (vidim da je neke od tih lekova vaša tetka povremeno uzimala, ali u nedovoljnim dozama), kao i neke druge procedure, kao što  je npr. infiltracija karličnog dna botulinskim toksinom. Međutim, tek na osnovu pregleda i detaljnog procene karaktera bola kod, mogao bi se napraviti odgovarajući plan  lečenja.

 

Srdačan pozdrav,

Prof. dr B. Antić


Komentari

Morate biti prijavljeni da biste postavljali komentare.

 • Reklama

  Pitajte stručnjaka
 • Web dijagnoza: Koju glavobolju imam?

 • Najčitanije / Najkorisnije

 • Reklama

  Bitka za bebe
 • Popularne ključne reči

 • Činjenice o bolu

  • Akutni bol je najveći čovekov prijatelj – upozorava na oštećenje tkiva i pokreće odbrambene mehanizme organizma.
  • Za razliku od akutnog, hronični bol je najveći čovekov neprijatelj – nema odbrambenu ulogu, traje mesecima ili godinama i narušava kvalitet života.
  • Hronični bol uvek angažuje psihu, koja nekad ima vodeću ulogu u doživljaju bola.
  • Pacijenti obično govore: “Neraspoložen sam jer me stalno boli”. Ponekad je obrnuto, boli ih zato što su neraspoloženi.
  • Bol snižava raspoloženje, a sniženo raspoloženje često pojačava bol. Tako nastaje začarani krug.
  • U lečenju hroničnog bola, pored delovanja na sam bol, koriste se i antidepresivi – lekovi za popravljanje raspoloženja.
  • Među lekarima postoji mišljenje da se hronični bol ne može izlečiti, već samo kontrolisati. Zato se umesto termina “lečenje” upotrebljava termin “kontrola” hroničnog bola.
  • Dok u svetu postoje klinike za bol, specijalizovane ustanove za dijagnostiku i lečenje hroničnih bolova, u Srbiji pacijenti sa hroničnim bolom “šetaju od lekara do lekara”, pri čemu često ne nalaze rešenje za svoj problem.
  • Bolni impulsi iz pojedinih delova tela idu u mozak, gde se formira osećaj bola. Hirugija bola je presecanje puteva za bol, tj. zaustavljanje bolnog impulsa na putu do mozga. Kod ponavljanja bola, svako naredno presecanje mora biti bliže mozgu. Kaže se da bol beži od noža.
  • Pacijenti su često opterćeni bolom i imaju potrebu da ga detaljno opisuju. Lekari tako dobijaju sve sem informacija koje su im zaista potrebne. Lekar treba da vodi pacijenta, a ne pacijent lekara.
  • Glavobolja je najčešći simptom u medicini i jedan od najčešćih razloga javljanja pacijenata lekaru.
  • Oko 70% ukupne populacije, kao i oko 90% žena starosti od 18 do 35 godina, doživljava glavobolju barem jednom u tri meseca.
  • Prema podeli “Internacinalnog udruženja za glavobolje”, postoji preko 200 vrsta glavobolja.
  • U dečjem i starijem životnom dobu, migrena je podjednako zastupljena kod oba pola. U srednjim godinama života znatno je češća kod žena.
  • Deca predškolskog uzrasta mogu imati migrenu i bez glavobolje, koja se karakteriše cikličnim povraćanjem, bolovima u trbuhu ili napadima vrtoglavice. Ova migrena plaši roditelje i zbunjuje lekare.
  • Migrena je nekad praćena ozbiljnim, ali prolaznim neurološkim simptomima, kao što su slepilo, oduzetost jedne polovine tela ili epilepsija.
  • Između 20 i 30% pacijenata sa migrenom, na osnovu smetnji sa vidom i trnjenja u telu, može da predvidi skoriji napad glavobolje.
  • Migrenoznu glavobolju mogu izazvati gutljaj crnog vina, miris parfema ili pranje kose.
  • Pored analgetika, u lečenju migrenoznih glavobolja se koriste i lekovi za kardiovaskularni i nervni sistem: beta blokatori, antagonosti kalcijuma, antiepileptici i antidepresivi.
  • Ubedljivo najčešća je tenziona glavobolja, koja je u većini slučajeva posledica hroničnog stresa i neredovne ishrane.
  • Pojedine glavobolje (hemikranija paroksizmalis i hemikranija kontinua) toliko dobro reaguju na indometacin, da se ovaj lek koristi kao test za njihovo dijagnostikovanje.
  • Postoji vrsta glavobolje koja se javlja isključivo u snu.
  • Termin “sladoled glavobolja” se koristi za glavobolju koja se može umiriti rashlađivanjem zadnjeg dela nepca kašičicom sladoleda koji se zadržava u ustima.
  • Trigeminalna neuralgija (zastrašujući bol u licu) najjači je bol kojeg čovek može doživeti. Opisani su slučajevi samoubistava u napadu tog bola.
  • Pacijenti sa trigeminalnom neuralgijom (zastrašujući bol u licu), napad opisuju kao udar struje, udar groma, provlačenje užarenih igala kroz lice, sečenje, kidanje…
  • Kod uznapredovale trigeminalne neuralgije (zastrašujući bol u licu), pacijenti dobijaju izgled “mumije” – ne otvaraju usta, ne govore, ne jedu, ne prave grimase, ne peru zube, ne briju se i ne umivaju se, jer i najmanji pokret izaziva bol.
  • Iako je trigeminalna neuralgija (zastrašujući bol u licu) opisana kao najjači bol kojeg čovek može doživeti, interesantno je da u njenom tretiranju ne pomažu lekovi za bolove (analgetici).
  • “Doktore, ma radite šta god hoćete, secite glavu ako treba!” – reči su kakve često izgovaraju pacijenti sa trigeminalnom neuralgijom (zastrašujući bol u licu) dok im hirurzi predstavljaju rizike operativnog lečenja. To najbolje govori o jačini ovog bola.
  • Suprotno uobičajenom mišljenju, najjače glavobolje i bolovi u licu najčešće nisu posledica oboljenja koja ugrožavaju zdravlje ili život.
  • Sindrom “vatrenih usta” je jak, žareći bol u ustima i jeziku, a nepoznatog je uzroka. Sluzokoža obraza, nepca i jezika kod ovih pacijenata potpuno je normalna.
  • Što je čovek stariji, češće oseća bolove u vratu. Uzrok toga je činjenica da se vratna kičma starenjem degeneriše, usled velikog opterećenja kojem je vrat svakodnevno izložen.
  • Neodgovarajući jastuk može biti uzrok hroničnog bola u vratu. Usled nepravilnog položaja glave prilikom spavanja, dolazi do naprezanja i hroničnog zamora pojedinih mišića vrata.
  • Oko 80% odraslih u Srbiji ima najmanje jednu epizodu bola u leđima u toku života.
  • Što je čovek stariji, veća je mogućnost pojave bola u leđima (u donjem delu kičme). Ovo je povezano sa degeneracijom lumbalne kičme, procesom koji starenjem postepeno napreduje.
  • Bol u leđima češći je kod gojaznih i ljudi u lošijoj fizičkoj kondiciji.
  • Bol u leđima je češći kod osoba koje rade poslove koji zahtevaju dugotrajno sedenje. Naime, sedenje više opterećuje kičmu od stajanja i hodanja.
  • Redovno vežbanje i jačanje leđnih mišića je dobra prevencija za bol u leđima.
  • O hirurškom lečenju diskus hernije se razmišlja tek ukoliko konzervativni tretman u razumnom vremenskom periodu (mesec-dva) ne pokaže tendenciju smirivanja bola.
  • Bol u obe noge, poremećaj funkcije mokrenja i stolice, kao i seksualna disfunkcija, najčešće ukazuju na veliku diskus herniju, što je indikacija za hitno hirurško lečenje.
  • U Srbiji, jedna od najčešćih operacija u cilju otklanjanja bola jeste operacija lumbalne diskus hernije (pomeranje diskusa iz međupršljenskog prostora).
  • U fazi jakog bola u leđima koji se javlja kod diskus hernije, fizikalna terapija može biti kontraproduktivna.
  • Fantomski bol, osećaj bola u nepostojećem ekstremitetu nakon amputacije, javlja se kod 50-60% pacijenata, pri čemu je u 5-10% slučajeva izrazito jak.
  • Pacijenti sa malignim oboljenjima (kancerom) ne treba da trpe bol, jer savremena medicina raspolaže lekovima i načinima za dobru kontrolu tog bola.
  • Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja u kojoj nema klinika za bol – specijalizovanih ustanova za dijagnostiku i lečenje hroničnih bolova.
  • Pacijentima u Srbiji često su, zbog visoke cene, nedostupni moderni, elegantni i efikasni tretmani bola.